Kosten

 

Contributie

Het lidmaatschap bij onze vereniging loopt altijd per kalenderjaar. De contributie wordt door onze vereniging via automatische incasso geïncasseerd. Hiervan stellen wij jou via de website en een digitale factuur op de hoogte.

Contributie 2018

jeugd/ jeugdtrainingslid € 65 belofte € 95
nieuweling meisje € 70 amateur € 95
nieuweling jongen € 70 elite € 95
junior vrouw € 70 elite vrouw € 80
junior man € 80 trainingslid € 50
mtb-licentiehouder € 95 mtb-trainingslid € 50
mtb-jeugdlicentiehouder € 65 mtb-jeugdtrainingslid € 65
rustend lid € 35 KNWU basislidmaatschap €11,50

KNWU-licentie

Rennerslicenties kunnen uitsluitend worden aangevraagd met instemming van een bij de KNWU
aangesloten vereniging. Bij het aanvragen van een licentie moeten renners aangeven in
welke sporttak(ken) zij willen fietsen.

Alle licentiehouders ontvangen het KNWU Magazine. Per adres wordt één exemplaar verzonden.

De prijzen gelden voor een kalenderjaar. Voor aanvragen tijdens het jaar wordt geen korting gegeven.

Er is geen korting voor meerdere licenties per persoon dan wel meerdere personen/licenties op één adres.

Voor de actuele prijzen van een KNWU-licentie in 2018, klik dan HIER!