Kosten

 

Contributie

Het lidmaatschap bij onze vereniging loopt altijd per kalenderjaar. De contributie wordt door onze vereniging via automatische incasso op 30 april 2018 geïncasseerd.

Contributie 2018

Jeugd € 75
nieuweling € 80
Junior € 90
Amateur € 90
Belofte € 105
Elite € 105
Trainingslid € 50
Rustend lid € 35
KNWU-basislicentie € 11,50

KNWU-licentie

Rennerslicenties kunnen uitsluitend worden aangevraagd met instemming van een bij de KNWU
aangesloten vereniging. Bij het aanvragen van een licentie moeten renners aangeven in
welke sporttak(ken) zij willen fietsen.

Alle licentiehouders ontvangen het KNWU Magazine. Per adres wordt één exemplaar verzonden.

De prijzen gelden voor een kalenderjaar. Voor aanvragen tijdens het jaar wordt geen korting gegeven.

Er is geen korting voor meerdere licenties per persoon dan wel meerdere personen/licenties op één adres.

Voor de actuele prijzen van een KNWU-licentie in 2018, klik dan HIER!