Kosten

Contributie

Het lidmaatschap bij onze vereniging loopt altijd per kalenderjaar. De contributie wordt door onze vereniging via automatische incasso geïncasseerd. Hiervan stellen wij jou via de website en een digitale factuur op de hoogte.

Contributie 2017

jeugd/ jeugdtrainingslid € 65 belofte € 95
nieuweling meisje € 70 amateur € 95
nieuweling jongen € 70 elite € 95
junior vrouw € 70 elite vrouw € 80
junior man € 80 trainingslid € 50
mtb-licentiehouder € 95 mtb-trainingslid € 50
mtb-jeugdlicentiehouder € 65 mtb-jeugdtrainingslid € 65
rustend lid € 35 KNWU basislidmaatschap €11,50

KNWU-licentie

Rennerslicenties kunnen uitsluitend worden aangevraagd met instemming van een bij de KNWU
aangesloten vereniging. Bij het aanvragen van een licentie moeten renners aangeven in
welke sporttak(ken) zij willen fietsen.

Alle licentiehouders ontvangen het KNWU Magazine. Per adres wordt één exemplaar verzonden.

De prijzen gelden voor een kalenderjaar. Voor aanvragen tijdens het jaar wordt geen korting gegeven.

Er is geen korting voor meerdere licenties per persoon dan wel meerdere personen/licenties op één adres.

Prijzen Licenties KNWU 2017

jeugd € 34 belofte € 131
nieuweling meisje € 65 belofte Dame € 131
nieuweling € 65 elite € 131
junior vrouw € 78 elite Dame € 131
junior man € 78 prof-B € 461
amateur € 65 prof-A € 659
KNWU basislidmaatschap € 11,50

Deelnamekosten wegwedstrijden

——————————————————————————————–
MAXIMALE INSCHRIJFGELDEN per deelnemer per criterium, omnium of omloop op een parcours tot
10 km (Regl. Art. 1.2.014.07 t/m 1.2.014.08 en 1.2.054.03) in Categorie II wedstrijden (regionale
kalender):
Voor houders van een licentie als: Elite/Beloften M/V: € 4,00
Amateur (M/V), Sportklasse en Masters (M/V) [ook WFN]: € 2,00
Junioren en Junior – Vrouwen: € 2,00
Nieuwelingen en Nieuweling – Meisjes: € 1,00
De organisatie moet dit in alle officiële KNWU communicatiemogelijkheden bekend maken.
——————————————————————————————-
BIJSCHRIJFGELD per deelnemer (Regl.Art. 1.2.054.12) in Categorie II wedstrijden:
Voor bijschrijven (= 72 uur voor de dag van de wedstrijd) in criteriums, omniums of omlopen op een parkoers
tot 20 km kan de organisatie de keuze maken om niet bij te schrijven of, om naast het eventuele
inschrijfgeld, een bijdrage te vragen van:
• Alle categorieën (met uitzondering van Jeugd): € 10,00
De organisatie moet dit in alle officiële KNWU communicatiemogelijkheden bekend maken.
————————————————————————————–
INSCHRIJVEN WEG JEUGD
INSCHRIJFGELDEN per deelnemer per vakantiekamp (Categorie II):
Voor houders van een licentie als Jeugd: € 3,00
Overige wedstrijden: Geen
Bij clubwedstrijden (Categorie IV) voor:
niet-licentiehouders: € 11,50 voor de niet-licentiehouder als basislidmaatschap KNWU
Plus kosten organisatie: volgens de voorwaarden van de organiserende vereniging.