GRAAG NODIGEN WIJ U UIT VOOR DE PLOEGENVOORSTELLING VAN JEGG-DJR ACADEMY OP MAANDAG 26 FEBRUARI A.S.
IN THEATER DE BUSSEL TE OOSTERHOUT. DE AANVANGSTIJD IS 20.00 UUR EN
INLOOP IS MOGELIJK VANAF 19.30 UUR.
TOT ZIENS OP 26 FEBRUARI!
HET BESTUUR VAN JEGG – DJR ACADEMY