Kleding 2024

KLEDINGREGLEMENT

JEGG-DJR Academy 2024

1. Werking reglement

1.1 Dit kledingreglement is van toepassing met ingang van 1 januari 2024;
1.2 Dit kledingreglement maakt onverkort deel uit van het lidmaatschap bij JEGG-DJR Academy;
1.3 Dit kledingreglement vervangt alle op dit moment bestaande kledingbepalingen;
1.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dan wel gevallen waarin het voldoen aan de
voorwaarden ter discussie staat beslist het bestuur van JEGG-DJR Academy.

2. Kledingvoorschriften

2.1 Tijdens door het bestuur aangewezen activiteiten, trainingen en officiële wedstrijden is het
dragen van de meest actuele JEGG-DJR Academy-kleding verplicht;
2.2 Uitzondering op artikel 2.1 zijn mogelijk in door het bestuur vast te stellen gevallen;
2.3 Het is leden niet toegestaan om andere sponsoren dan de door JEGG-DJR Academy erkende
sponsoren uit te dragen;
2.4 Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot nader door het bestuur te bepalen
sancties.

3. Kledingpakket

3.1 JEGG-DJR Academy stelt aan jeugd-, renners- en daartoe door het bestuur aangewezen kaderleden
een basiskledingpakket beschikbaar tegen de geldende prijs;
3.2 De prijs van dit pakket kan verminderd worden met een eventuele jaarlijks door Algemene
Ledenvergadering vast te stellen korting;
3.3 Overige leden en andere belangstellenden kunnen de clubkleding tegen de door het bestuur
vastgestelde prijzen aanschaffen;
3.4 De prijs van de kleding kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast;
3.5 Indien een korting van toepassing is als genoemd in artikel 3.2 wordt eenieder aan wie deze
korting is toegekend geacht:
3.5.1 Deel te nemen aan de ploegenvoorstelling tijdens de opening van het seizoen;
3.5.2 Deel te nemen aan het clubkampioenschap in zijn/haar categorie;
3.5.3 Deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd door WV De Jonge Renner;
3.5.4 Deel te nemen aan minimaal 15 KNWU wedstrijden (jeugd uitgezonderd)
3.5.4 Voor niet licentiehouders gelden alleen de voorwaarden onder 3.5.1, 3.5.2 en 2.1 (aangewezen
activiteiten en verenigingstrainingen).
3.6 Leden die niet voldoen aan hetgeen gesteld is in artikel 3.5 kunnen een verzoek krijgen tot
het terugbetalen van de vastgestelde korting.
3.7 Het bestuur kan in nader te bepalen gevallen extra pakketten kleding ter beschikking stellen
aan specifieke groepen renners;
3.8 Het bestuur kan een extra korting bepalen voor (aspirant-) trainers.

4. Bestellen, betaling & leveren kleding

4.1 De bestelling van kleding loopt exclusief via Kalas;
4.2 Bestellen is mogelijk op de website, https://myshop.kalaswear.eu/JEGG-DJRAcademy;
4.2.1 De bestelportal zal op vooraf aangekondigde momenten geopend zijn voor het plaatsen van
bestellingen;
4.3 Bestellingen dienen direct te worden afgerekend via de website van Kalas;
4.4 Levering van de kleding vindt plaats voor aanvang van het wegseizoen 2024.

5. Vervanging en garantie

5.1 Schade aan kleding door een ongeval of valpartij vallen onder de valschadegarantieregeling van
Kalas;
5.1.1 De valschade regeling van Kalas geldt voor exact hetzelfde product, maatvoering en design;
5.1.2. Accessoires zoals handschoenen en beenstukken maken geen deel uit van deze regeling;
5.1.3 Bij gebruik maken van de valschadegarantie wordt 50% van de advies verkoopprijs in rekening
gebracht;
5.1.4 Verzendkosten ad € 6,90 dienen door de renner betaald te worden;
5.1.5 De coördinator van de categorie dient immer toestemming te geven om gebruik te maken van de
valschadegarantieregeling;
5.2 Indien het genoemde in 5.1 plaatsvindt in een officiële wedstrijd van de club wordt de
resterende 50% door de club aan de renner vergoed;
5.2.1 De regeling genoemd in 5.2 geldt enkel voor de navolgende items; shirt korte mouw, shirt
lange mouw en/of koersbroek kort;
5.2.2 Een officiële wedstrijd vanuit de club betreft enkel wedstrijden waar als clubploeg wordt
ingeschreven;
5.2.3 Een officiële wedstrijd vanuit de club betreft enkel wedstrijden die onder auspiciën van de
KNWU en/of UCI zijn georganiseerd;
5.3 Omruilen van bestelde kleding is niet mogelijk, het betreffen namelijk persoonlijke
bestellingen;
5.3.1 Ruilen tussen leden onderling is immer mogelijk, dit is echter een overeenkomst tussen leden
onderling, het bestuur kan hierin niet bemiddelen;
5.4 Kleding die versleten is, wordt niet omgeruild;
5.5 Kleding die te klein geworden is, wordt niet omgeruild;
5.6 Kleding waarvan binnen 30 dagen fabrieksfouten worden geconstateerd, kunnen zonder kosten
binnen deze 30 dagen worden geruild en/of ter reparatie worden opgestuurd. Een en ander in overleg
met de klantenservice van Kalas

6. Inleveren kleding

6.1 Kleding wordt direct na uitreiken eigendom van de koper;
6.2 Renners die extra door JEGG-DJR Academy ter beschikking gestelde kleding in beheer hebben
dienen deze in te leveren na een verzoek hiertoe van of namens het bestuur van JEGG-DJR Academy;
6.3 Een overgang naar een andere vereniging wordt pas goedgekeurd nadat alle bestelde kleding
betaald en/of ter beschikking gestelde kleding ingeleverd is;
6.4 Omwille van het duurzaam gebruik van kleding nodigt JEGG-DJR Academy eenieder uit om
aangeschafte kleding die niet meer gebruikt wordt in te leveren bij de coördinator van de
categorie. Hiermee kunnen startende leden voorzien worden van een tijdelijk kledingpakket.

7. Kledingbeheer en uitgifte

7.1 Het kledingbeheer wordt verzorgd door de coördinator kleding. Voor de mogelijkheden van het
bestellen van kleding kan contact opgenomen worden met de coördinator kleding, eventueel via het
secretariaat van JEGG-DJR Academy;
7.2 Overige mogelijkheden tot het bestellen van kleding wordt vermeld op de website van WV De
Jonge Renner.

8. Overige en slotbepalingen

8.1 De kleding dient er altijd representatief uit te zien, dit is de verantwoordelijkheid van de
desbetreffende drager van de kleding;
8.2 Voor adviezen over wasvoorschriften kan contact gelegd worden met de coördinator;
8.3 Eenieder wordt geadviseerd om de naam op het labeltje van het kledingstuk te schrijven óf het
kledingstuk te labelen.

 

Coördinatoren van de categorieën:

Jeugd                                                                   –          Eva van der Kaa

Nieuwelingen                                                   –              Cas Graafmans

Junioren (M)                                                     –            Hugo Brenders

Belofte / Elite (V)                                             –              Roemer Brandt

Belofte / Elite (M)                                           –               Jeroen van Gisbergen

Overig                                                                  –         Hugo Brenders

download hier de kledingvoorschriften in pdf