Kosten

 

Contributie

Het lidmaatschap bij onze vereniging loopt altijd per kalenderjaar. De contributie wordt jaarlijks door onze vereniging via automatische incasso in februari geïncasseerd.

Contributie 2024

Contributie 2024    
Categorie Lidmaatschap DJR Lidmaatschap KNWU Totaal
Jeugd € 91,50 € 14,00 € 105,50
Nieuwelingen € 102,25 € 14,00 € 116,25
Junioren € 113,00 € 14,00 € 127,00
Elite/belofte € 129,15 € 14,00 € 143,15

De contributie voor 2025 is nog niet vastgesteld. Mogelijk vindt er indexatie plaats.

 

 

KNWU-licentie

Rennerslicenties kunnen uitsluitend worden aangevraagd met instemming van een bij de KNWU
aangesloten vereniging. Bij het aanvragen van een licentie moeten renners aangeven in
welke sporttak(ken) zij willen fietsen.

Alle licentiehouders ontvangen het KNWU Magazine. Per adres wordt één exemplaar verzonden.

De prijzen gelden voor een kalenderjaar. Voor aanvragen tijdens het jaar wordt geen korting gegeven.

Er is geen korting voor meerdere licenties per persoon dan wel meerdere personen/licenties op één adres.

Voor de actuele prijzen van een KNWU-licentie, klik dan HIER!