Tijdens een rustig verlopen algemene ledenvergadering is het bestuur gisteren uitgebreid met drie leden.

Teammanager Ceciel van Dongen maakte al eerder deel uit van het bestuur en keerde vorig jaar terug om voorzitter Theo Hanegraaf tijdelijk te vervangen. Nu is Ceciel weer officieel toegetreden tot het bestuur als vicevoorzitter.

Ook onze webmaster Rijan van Leest werd gekozen. Zij zal de functie van secretaris invullen en zich voornamelijk bezighouden met de pr & communicatie van de vereniging.

Het derde nieuwe bestuurslid is Jan van Elzakker. Hij vertegenwoordigt de mountainbikeafdeling.

Penningmeester Erik van Oers was volgens schema aftredend. Hij werd herkozen.